NAVARNA

Navarna – fyrvaktare i fem generationer, 1799-2002.

År 1952 flyttade den sista bofasta fyrvaktarfamiljen in till Navensberg på Kållandsö.

Navens fyrplats har i många år ägts av Vänerns Seglationsstyrelse men drivs numera av sjöfartsverket och är uthyrd till privat sommarboende. Vippfyren på Naven sköttes av Jon Persson som bodde på Skogudden nära Pirum. Sonen Johannes Jonsson blev sedan fyrvaktare på Navens fyr och efterträddes 1872 av sin son Carl Fredrik. I november 1899 omkom Carl Fredrik Jonsson, när han var med äldste sonen på galeasen Gustav Adolf uppe på Byälven för att lasta ved. Hustrun Tilda Jonsson ställdes ensam med gravid med 13 barn. Hon skötte fyren och fisket med hjälp av de större barnen.

Fyrvaktartjänsten övertogs år 1900 av sonen Gustav som kom att tjänstgöra på Naven till 1945. Sistnämda år övertog Karl Jonsson tjänsten efter fadern och var verksam som fyrvaktare på Naven till 1981. Stig-Olof Jonsson övertog tjänsten efter fadern 1981 och brodern Rolf Jonsson tog över Valter Anderssons fyrmästartjänst på Lurö år 1991. Tillsammans skötte de Naven – Lurödistriktet på Vänern. Rolf slutade 2001 efter 32 års tjänst i Seglationsstyrelsen för att gå ut som styrman i handelsflottan och efter 22 år slutade Stig-Olof som fyrvaktare.

I början av 50-talet byggde Karl och hans fru Evy sitt hus vid Navensberg och flyttade dit med sina söner. Då fanns det ingen väg ner till hit utan den byggdes i slutet av 50-talet. 2011 flyttade Rolfs dotter Cecilia  in i deras hus och Cecilia är  sjätte generationen Jonsson.